MWT Restaurant
สำหรับ chef การทำอาหารก็เหมือนการสร้างสรรค์ art piece ในการกินที่ต้องทลายกำแพงความคิดของรสชาติให้เป็นมากกว่าแค่ความอร่อย เพราะบางทีการออเดอร์เมนูจานโปรดมาวางเสิร์ฟไว้ตรงหน้าก็เป็นการบ่งบอกรสนิยมของ eater style ได้ด้วยเหมือนกัน
MWT Smoked Product
eiopdiedopikedjfodikjfivkfdklujikdfjkgvikdjkopejkv
MWT Venue
eiopdiedopikedjfodikjfivkfdklujikdfjkgvikdjkopejkvdcuikedjkujvdjfcd
MWT Market
eiopdiedopikedjfodikjfivkfdklujikdfjkgvikdjkopejkvdcuikedjkujvdjfcd