How do you normally reward yourself?

514 จำนวนผู้เข้าชม  | 

How do you normally reward yourself?

ปกติคุณให้รางวัลกับตัวเองในแต่ละวันแบบไหน สำหรับเรา ทุกวันที่ ‘มิดวินเทอร์ เขาใหญ่’ เราเต็มใจมอบ Moment with Taste เพื่อเป็นวันที่ดีที่สุดท่ามกลาง Happiness Sensory ของสถาปัตยกรรม ดนตรี อากาศเย็นสบายท่ามกลางเขาใหญ่พร้อมความพรีเมี่ยมของอาหารที่คุณจะไม่มีทางผิดหวัง ทั้งหมดนี้คุณอาจจะเห็นได้จากภาพนี้... แต่คุณจะรับรู้ได้ก็ต่อเมื่อมาที่นี่เท่านั้น

สำรองที่นั่งโซนพิเศษ
082 452 8888